Administration

Sådan bruger du AI-værktøjer sikkert

Kunstig intelligens (AI) har uden tvivl været et af de mest omdiskuterede emner det seneste år. Uanset hvad du måtte mene om brugen af AI, så er det nok ikke til at komme udenom, at teknologien er kommet for at blive – og det er på godt og ondt.

Sådan bruger du AI-værktøjer sikkert | navigator

I løbet af de seneste par år har kunstig intelligens for alvor gjort sit indtog i erhvervslivet. Det er ikke længere et spørgsmål om man som virksomhed skal bruge den hurtigt voksende teknologi, men snarere hvordan man implementerer den. AI gør det nemlig muligt for virksomheder, både små som store, at få færdiggjort flere opgaver, uden at de behøver at ansætte flere medarbejdere.

Brugen af kunstig intelligens er således ved at udvikle sig fra kun at være forbeholdt de mest innovative virksomheder, til snart at være allemandseje. Og hvis din virksomhed ikke allerede er begyndt at bruge AI-værktøjer i dagligdagen, går der nok ikke lang tid, før I også kommer i gang.

Nedenfor kan du læse nærmere om de forretningsmæssige fordele, som din virksomhed kan få gavn af, hvis I bruger AI-løsningerne smart. Du får også overblik over de udfordringer, som AI fører med sig. For på trods af, at AI har potentiale til at effektivisere dine arbejdsopgaver, så medfører de fremadstormende værktøjer også en række nye problemstillinger.

Fordele ved at bruge AI-værktøjer

Hvis du og din virksomhed formår at benytte de utallige AI-værktøjer korrekt, kan det først og fremmest hjælpe jer med at spare en masse værdifuld tid. Faktisk kan I med AI-værktøjer såsom ChatGPT og Midjourney øge produktiviteten med op til 40 procent. Det viser en ny undersøgelse fra McKinsey (juli 2023). Disse systemer kan nemlig hurtigt generere løsninger, svar og forslag, som kan være med til at reducere den tid, du ville have brugt på research, analyse og idéudvikling.

Den verdensomspændende online designplatform, Canva, har i en nyligt publiceret Marketing & AI rapport (december 2023), fundet frem til, at AI-værktøjerne i høj grad også kan være med til at styrke kreativiteten på arbejdspladsen. Omkring 70 procent af de deltagende i undersøgelsen er enige i, at AI-systemerne forbedrer deres medarbejderes kreativitet. Derudover skaber AI-løsningerne også de perfekte rammer for at skabe en mere innovativ arbejdsplads, da de giver de ansatte mulighed for at udforske nye måder at løse problemer på.

Ved omhyggeligt at vælge og implementere AI-løsninger kan virksomheder altså opleve betydelige forbedringer i produktiviteten, hvilket giver dem mulighed for at spare tid, reducere omkostninger og forblive konkurrencedygtige inden for deres respektive brancher.

5 måder du kan bruge AI-værktøjer på

Chatbaseret: Siden ChatGPT tog verden med storm i november 2022, har den chatbaserede måde at bruge AI på, været den mest populære. Denne tilgang fungerer ved, at du interagerer med chatbot-baserede AI-værktøjer som fx ChatGPT via en prompt, og AI’en genererer derefter et svar på baggrund af denne.

Upload eller plugin: I dette scenarie kan du uploade informationer, filer eller data til AI-værktøjet, der så behandler og genererer output baseret på det leverede indhold.

Hybridmodel: Her interagerer du med AI-værktøjet gennem et chatbaseret interface, hvor du giver den yderligere indhold og information ved at kopiere og indsætte data, en del af et dokument eller kodestykker direkte ind i dialogen.

Embedded AI: I denne tilgang er AI-funktionerne direkte integreret i mange af de værktøjer og platforme, som du allerede bruger, såsom Visual Studio Code, AWS Lambda eller Google Sheets. AI’en kan få adgang til og behandle oplysningerne inden for det specifikke domæne, hvilket muliggør mere kontekstualiseret og skræddersyet assistance.

API-baseret: Her kan du tilgå AI-løsninger i dine applikationer, tjenester eller systemer gennem Application Programming Interfaces (API’er), og du interagerer med AI’en ved at skrive kode, der sender anmodninger til AI-tjenesten, som behandler inputtet og returnerer det ønskede output.

5 forretningsfunktioner som AI-værktøjer kan optimere

1. Content creation

Flere og flere marketingmedarbejdere er begyndt at bruge AI-værktøjer, da de kan hjælpe med at spare tid samt forbedre den kreative proces i udviklingen af nyt markedsføringsmateriale. Med løsninger som ChatGPT og Jasper, får du på baggrund af din prompt genereret skriftligt indhold, der fx kan bruges til e-mails, artikler og blogindlæg. Og hvis du har behov for hjælp til at visualisere dine idéer og koncepter, bør du se nærmere på værktøjer som Midjourney og Stable Diffusion – de genererer nemlig billeder baseret på din prompt.

2. Kundeservice

I dag ønsker de fleste mennesker at modtage hurtig, nem og personlig kundeservice – når som helst og hvor som helst. Chatbots kan levere netop dette. En chatbot er en AI-drevet digital assistent, der kommunikerer med mennesker via en indbygget chat på hjemmesider, apps, telefoner osv.

Kunstig intelligens kan derfor ændre måden din virksomhed interagerer med jeres kunder på, der med stor sandsynlighed kan forbedre den samlede kundeoplevelse. Nogle af fordelene ved at bruge AI-værktøjer til kundeservice inkluderer blandt andet hurtigere svartider, 24/7 support og mulighed for at tilbyde personaliserede løsninger baseret på kundernes specifikke behov.

3. Dataanalyse

Kunstig intelligens kan behandle store datasæt langt hurtigere end mennesker. Virksomheder, der bruger AI-værktøjer, såsom Polymer og Tableau til dataanalyse, får adgang til et dybere indblik i deres data, hvilket kan gøre det lettere for dem at træffe velinformerede og mere strategiske beslutninger. Derudover giver AI-løsningerne virksomheder mulighed for at identificere dybere og mere komplekse mønstre i deres data, end traditionelle metoder kan.

Hvis din virksomhed bruger AI-værktøjer til dataanalyse, får I altså adgang til værdifulde indsigter fra store mængder data på måder, der ville være umuligt for jer at skulle gøre manuelt.

4. Cybersecurity

For at beskytte din virksomhed mod cyberkriminelle er det nødvendigt, at I bruger den nyeste teknologi til at opdage og reducere risikoen for mulige angreb. Mange virksomheder er heldigvis allerede begyndt at gøre det. Resultaterne i en undersøgelse foretaget af IBM (juni 2022) viser nemlig, at 64 procent af de i alt 1.000 deltagende it-ledere allerede er begyndt at bruge AI-værktøjer til at forbedre deres virksomheds sikkerhedsfunktioner, og 29 procent er i implementeringsfasen.

Inden for cybersecurity bruges AI-løsninger til at analysere flere millioner begivenheder, og kan derigennem identificere en bred vifte af trusler, der potentielt kan resultere i phishing-angreb eller databrud. Disse værktøjer udvikler sig over tid og bruger den massive mængde data til at genkende aktuelle og nye trusler. Ved at bruge AI-værktøjer til cybersecurity kan du og din virksomhed være på forkant med cyberkriminelle, og dermed hurtigt reagere på cybertrusler.

5. Konkurrentanalyse

De bedste produkter og løsninger gør, hvad andre på markedet ikke er i stand til. Det betyder, at du har brug for at vide, hvordan dine konkurrenter klarer sig samt på hvilke parametre, du kan overgå dem.

Med et konkurrentanalyse-AI-værktøj som Taskade kan du overvåge tendenser, følge dine konkurrenters performance og generere dybdegående rapporter om deres styrker, svagheder og markedsandel. Dette giver dig et godt udgangspunkt for at forbedre dit produkt, appellere til aktuelle ønsker og behov fra dine kunder og udfylde eventuelle huller i markedet.

Potentielle risici og ulemper ved AI-værktøjer

Som beskrevet i de seneste par afsnit, kan AI-værktøjer som ChatGPT, Jasper og Midjourney hjælpe dig og din virksomhed med at spare tid, reducere omkostninger, øge produktiviteten og forblive konkurrencedygtige. Men brugen af AI er også forbundet med visse risici og ulemper for organisationer. Herunder får du en introduktion til nogle af de mest udbredte.

Videregivelse af følsomme oplysninger: Når du benytter dig af et eller flere af AI-værktøjerne, kan du komme til at dele følsomme personoplysninger enten i de informationer, som du selv indtaster eller i det AI-genererede output. Dette kan føre til databrud eller eksponering af fortrolige oplysninger.

Afgivelse af vigtig IP: Intellektuel ejendomsret (IP) er en væsentlig ressource for mange organisationer. Deling af kode eller idéer med AI-systemer kan medføre, at du kommer til at afsløre din virksomheds unikke IP, og den kan dermed bruges af andre uden tilladelse.

Modtage forkerte svar: AI-værktøjer er langt fra perfekte og kan nogle gange 'hallucinere' og give dig forkerte svar eller vildledende oplysninger. Hvis du derfor ikke forholder dig kritisk til de informationer, som AI-løsningerne giver dig, kan det potentielt medvirke til, at du tager forkerte beslutninger.

Kan medføre sikkerhedssårbarheder: AI-genereret kode, forslag eller idéer kan utilsigtet introducere sikkerhedssårbarheder i en virksomhed eller i et system. Disse sårbarheder kan udnyttes af skadelige aktører, hvilket sætter organisationens aktiver og omdømme i fare.

Skabe arbejde, der ikke lever op til virksomhedens eller teamets guidelines: AI-genereret indhold overholder højst sandsynligt ikke altid din virksomheds specifikke retningslinjer, politikker eller kvalitetsstandarder. Dette kan resultere i output, der ikke er i overensstemmelse med virksomhedens mål og værdier.

Sådan mindsker du risikoen ved at bruge AI-værktøjer

  • Etabler klare retningslinjer for brugen af AI-værktøjer, hvor du præciserer, hvilken slags data, der kan deles og under hvilke omstændigheder.

  • Implementer en revisions- eller godkendelsesproces for at sikre, at AI-genereret indhold overholder virksomhedens politikker, retningslinjer og kvalitetsstandarder.

  • Oplys dine medarbejdere om potentielle risici og giv undervisning i, hvordan man bruger AI-systemer sikkert og ansvarligt.

  • Gennemgå og opdater regelmæssigt sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte følsomme data og intellektuel ejendomsret.

  • Brug kun AI-løsninger på områder, hvor du selv er ekspert.

  • Forstå og overvåg AI-værktøjers ydeevne og hold dig opdateret om potentielle problemer eller opdateringer relateret til de anvendte systemer.

  • AI erstatter ikke menneskelige input. For at AI-værktøjerne skal generere gode outputs, har de behov for brugbare menneskelige inputs. Og det kræver øvelse, at mestre de nye værktøjer for optimal udnyttelse.

Ny lov som støtter SMV’er i hele Europa

Europa-Parlamentet indgik fredag d. 08/12-2023 en historisk aftale med Det Europæiske Råd, der indeholder en omfattende sæt af regler, som har til formål at sikre, at kunstig intelligens bliver brugt på en sikker og etisk måde i Europa. Derudover skal den foreløbige aftale også sikre, at grundlæggende rettigheder, demokrati, retsstatsprincippet og miljømæssig bæredygtighed beskyttes mod højrisiko-AI-systemer, samtidig med at innovationen skal styrkes og gøre Europa til en førende aktør på området.

For at styrke innovation, især blandt små og mellemstore virksomheder, fremmer aftalen reguleringsmæssige sandbox-miljøer*, der giver virksomheder mulighed for at teste AI-værktøjer i den virkelige verden. De nationale myndigheder vil etablere disse rammer for at give SMV’er mulighed for at udvikle og teste innovative AI-løsninger inden de bliver sendt ud på markedet.

Læs mere om den nye lov her.

*En sandbox er et isoleret testmiljø, der gør det muligt for brugere at køre programmer eller åbne filer uden at påvirke den applikation, det system eller den platform, de kører på. Softwareudviklere bruger derfor sandbox-miljøer til at teste ny kode.

Udgivelsesdato: 18.12.2023