Bæredygtighed

Kickstart jeres ESG-indsats med digitale løsninger

SMV’er bør allerede nu forberede sig på de kommende og skærpede krav til bæredygtighedsrapportering. For selvom reglerne i første omgang kun træder i kraft for større virksomheder, vil kravene sprede sig som ringe i vandet. Vi har samlet en række digitale løsninger, som I kan bruge til at komme i gang med her.

Digitale løsninger hjælper jeres ESG-indsats | navigator

Social ansvarlighed, bæredygtighed, CSR og nu ESG. Kært barn har mange navne, og der er sådan set ikke noget nyt i, at erhvervslivet skal være med til at passe godt på den verden, vi lever i.

Det nye er, at EU er i fuld gang med at implementere nye krav til og standarder for, hvordan vi arbejder med bæredygtighed, og hvordan vi rapporterer på det.

Derfor har vi på kompasbank navigator samlet et overblik over, hvad ESG betyder, hvad de nye krav går ud på, og hvordan du som en mindre og mellemstor virksomhed kan forholde dig til de nye regler og komme i gang med ESG på den mest effektive måde.

Hvad er ESG – og hvilke regler gælder hvornår?

De tre bogstaver E-S-G står for “Environmental”, “Social” og “Governance”, og handler om, hvordan en virksomhed arbejder med og påvirker miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

På sigt skal de fleste virksomheder rapportere på ESG-data i henhold til EUs regler og taksonomi med henblik på at skabe større gennemsigtighed og ensartethed i forhold til arbejdet med bæredygtighed i Europa. 

De nye regler finder du blandt andet i EUs nye direktiv om bæredygtighedrapportering, CSRD, som i de kommende år trinvis vil træde i kraft for forskellige typer af virksomheder:

  • For børsnoterede virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering, træder CSRD i kraft fra det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2024. Det vil sige, at rapportering, som udgives fra 2025 skal følge direktivet.*

  • For øvrige store virksomheder (der opfylder to ud af tre kriterier i forhold til omsætning (> 40 mio. EUR), balancesum (> 20 mio. EUR) og antal ansatte (> 250 ansatte)) træder reglerne i kraft i det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2025. Det vil sige, at rapportering, som udgives fra 2026 skal følge direktivet.*

  • Børsnoterede SMV'er, små og ikke-komplekse kreditinstitutter og captive forsikringsselskaber* bliver først omfattet i det regnskabsår, der begynder 1. januar 2026 og gælder således rapporter, der udgives fra 2027.*

Som SMV’er kan du komme ud for, at en større virksomhed allerede nu efterspørger dine ESG-data, fordi de skal bruge dem til deres egen rapportering – og du vil derfor i værste tilfælde måske blive valgt fra som leverandør, hvis du ikke kan levere den nødvendige data. Omvendt vil du kunne få en konkurrencemæssig fordel, hvis du har styr på jeres ESG-data.

Kom i gang med digitale løsninger

Det kan virke svært og uoverskueligt at komme i gang. For udover at få overblik over de nye krav og regler, gælder det også om at finde ud af, hvordan I vil gribe det an i praksis på et strategisk, taktisk og operationelt niveau. Særligt det taktiske og operationelle niveau på E-delen, giver mange virksomheder hovedbrud, men her kan en række digitale løsninger være en stor hjælp til at få skabt overblik over først jeres eget direkte aftryk (scope 1 og 2) og dernæst på tværs af jeres værdikæde (scope 3). For at gøre det nemt for jer, har vi samlet et overblik over fem relevante løsninger, som kan kickstarte jeres ESG-indsats nedenfor.

Klimakompasset

Et digitalt værktøj, som du kan bruge til at beregne din virksomheds klimaaftryk, få overblik over, hvordan udledningen af drivhusgasser fordeler sig på forskellige aktiviteter og få inspiration til, hvordan I målrettet kan nedbringe virksomhedens klimaaftryk. Værktøjet er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen og henvender sig hovedsageligt til SMV’er.

Climaider

En dansk virksomhed, der har udviklet en platform, som din virksomhed kan bruge til at lave en CO2-beregning af dit produkt, din service eller af hele organisationen. Mod en lidt højere månedlig betaling kan man også inkludere en klimakompensation for hver medarbejder.

Goodwings

En anden dansk virksomhed, som har bygget en bookingplatform, der beregner og kompenserer for CO2-udledning i forbindelse med firmarejser. Ved hjælp af Goodwings kan du altså få data på jeres forretningsrejser og mulighed for at rejse “net zero” – altså helt uden klimaaftryk.

The 0-Mission

The 0-Mission tilbyder virksomheder et abonnement på solparker. Som kunde hos dem, er du med til at drive udbygningen af grøn energi til gavn for klimaet, og de sørger for, at dit samlede elforbrug matches 1:1 med strøm fra deres solpark(er). De er et fleksibelt alternativ til selv at skulle bygge solceller, og tilbyder derudover en grønnere og mere bæredygtig løsning, end blot at købe certifikater fra dit elselskab.

BeCause

En bæredygtighedshub, som hjælper virksomheder med at indsamle, koordinere og kommunikere bæredygtighedsdata til stakeholdere. Med BeCause kan du få hjælp til at indsamle den data, som skal bruges i forbindelse med rapportering på ESG.

*Kilde: PWC – CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive

*Captive forsikringsselskaber er et forsikringsselskab i en virksomhed, der beskæftiger sig med at forsikringsdække virksomhedens behov (kilde: Lexly)

Udgivelsesdato: 23.02.2023

Relaterede løsninger

Udforsk Bæredygtighed gjort overskueligt
BeCause

Bæredygtighed gjort overskueligt

Et bæredygtighedshub der hjælper virksomheder med at indsamle, koordinere og kommunikere bæredygtighedsdata til sine stakeholdere. Tag kontrol over dine interessenters og reguleringskrav.

BeCause | navigator

Udforsk CO2-regnskab gjort nemt og troværdigt
ClimaiderFå 20% rabat

CO2-regnskab gjort nemt og troværdigt

Forstå din virksomheds CO2-udledning og få hjælp til reduktion — Climaider hjælper dig til Net Zero.

Climaider | navigator

Udforsk Bæredygtig og grøn energi
The 0-Mission

Bæredygtig og grøn energi

The 0-Mission tilbyder virksomheder et abonnement på solparker. Som kunde hos dem, er du med til at drive udbygningen af grøn energi til gavn for klimaet, og de sørger for, at dit samlede elforbrug matches 1:1 med strøm fra deres solpark(er).

The 0-Mission | navigator